Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2014

minimalizm
5433 86b1
minimalizm
przynajmniej ludzie na soupie się tym trują, jak obserwuję
Reposted byMagnolia11irka
2239 d48d
Reposted fromanananana anananana viaflesz flesz
0240 4cdb
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viagoniewicz goniewicz
4673 be04 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viamrautyna mrautyna
minimalizm
heart
Reposted fromweightless weightless viaflesz flesz
minimalizm
4431 73b1
Reposted fromboskipiotr boskipiotr viagoniewicz goniewicz
minimalizm
Reposted frominsanedreamer insanedreamer
minimalizm

*takes a break from doing nothing* ah i really deserved this

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viamrautyna mrautyna
minimalizm
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viamrautyna mrautyna
6925 1575
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viamrautyna mrautyna
minimalizm
6924 5567 500
minimalizm
8018 51f2
Reposted fromkarahippie karahippie viamrautyna mrautyna
minimalizm
Stwierdziłem, że szkoła to tylko kryjówka, przechowalnia. Co więksi nałogowcy spędzali w niej całe lata. W ogóle studia czy nauka to był jeden wielki miękisz. Nikt nie mówił człowiekowi, co go może spotkać w prawdziwym świecie. Wbijali mu do głowy same teorie, a nigdy nie mówili, jak twardo jest na ulicy. Wykształcenie mogło człowieka okaleczyć do końca życia. Książki mogły go rozmiękczyć. Kiedy je wreszcie odkładał i wychodził tam, gdzie toczy się prawdziwe życie, okazywało się, że potrzebne jest właśnie to, o czym nikt mu nigdy nie mówił.
— Bukowski
Reposted fromgoaskalice goaskalice viatedibea tedibea
minimalizm
8965 b9a1
Reposted fromsuzannekhaleen suzannekhaleen viatedibea tedibea
minimalizm
8717 faaf
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viatedibea tedibea
minimalizm
9607 abe8 500
Reposted frompesy pesy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl